Alexis Bittar Stone Pendant ($295) | Tinley Road Long Chevron ($28) | Gorjana Chevron ($98)
via emphasisadded

Alexis Bittar Stone Pendant ($295) | Tinley Road Long Chevron ($28) | Gorjana Chevron ($98)

via emphasisadded

  1. alainainthesky reblogged this from emphasisadded and added:
    Alexis Bittar Stone Pendant ($295) | Tinley Road Long Chevron ($28) | Gorjana Chevron ($98) via emphasisadded
  2. emphasisadded posted this